HORSLAND
Lóversenyből  lehet száz , de  a lovad  gyorsan száll.

MENÜ

Lovas      viccek

 

Két lovas beszélget:
- Mióta lovagolsz?
- 12 éve.
- Ó, hát 10 évet nyugodtan letagadhatsz.
/d.g./

 

Székely, és fia beszélgetnek:
* Édösapám, nagy dolog van.
* No fiam, mi az?
* Édösapám, szerelmes vagyok.
* Az jó. Kibe?
* Édösapám, én egy lovat szeretek.
* ? Egy lovat?
* Azt biz én.
* Osztá kanca, vagy csődör?
* Persze, hogy kanca...azt hiszi édösapám,
hogy természetellenes vágyaim vannak?...

Hogy hívják az elmebeteg lovat?
-Pszihopata.

Mi a versenymének doppingszere?
-Lórum.


 

A skót fordítva ül fel a lóra, és a ló farka felé les.
- Miért ültél fel fordítva? - kérdezi a barátja.
- Várok. - Mire?
- Tegnap a zabbal lenyelt egy pennyt.

A cowboy odamegy az indiánhoz, aki épp birkát legeltet:

Cowboy: - Szia Indián! Beszélhetek a kutyáddal?
Indián: - Kutya nem beszélni.
Cowboy: - Szia Kutyus, mizujs?
Kutya: - Semmi különös.
(Indián ledöbbent arccal néz.)
Cowboy: - Ez az indián a gazdád?
Kutya: - Jaja.
Cowboy: - És jól bánik veled?
Kutya: - Nagyon jól. Kétszer megsétáltat, jó kajákat ad
és heti egyszer elvisz a tóhoz játszani.
(Indián teljes hitetlen arccal néz...)
Cowboy: - Indián, beszélhetek a lovaddal?
Indián: - Ló nem beszélni.
Cowboy: - Helló Ló, hogy vagy?
Ló: - Királyul.
(Indián teljes sokkban...)
Cowboy: - Ez az indián a gazdád?
Ló: - Ja.
Cowboy: - És hogy bánik veled?
Ló: - Egész jól, lovagol velem, lecsutakol és istállóban tart, amikor rossz az idő.
(Az indián teljesen elképed.)
Cowboy: - Indián, beszélhetek a birkáddal?
Indián: - Birka hazudni ..

-Hogy hívják a fagyasztott pacit?
-???
-Igló.

 

Két vak ló beszélget a pálya szélén:
-Te tényleg indulni akarsz a holnapi derbyn??
-Nem látom akadályát...

 

A ló bemegy a kocsmába.
-Kérek egy DAB-ot.
A kocsmáros oda tolja elé a sört.
Kisvártatva a ló:
-Most meg kérek egy tál zabot!
Mire a kocsmáros:
-Abrakadabra?

 

-Hogy hívják a három dimenziós szekeret??
-Térfogat.

 

Három jó cowboy lovagol a sivatagban.
Elsőnek megy Jack, aranylovon.
Másodiknak Joe, ezüstön.
Utánok megy a harmadik Charles Bronson.

 

 

 

- Mi ez a lódobogás, Jean?
- Fakó lett a nadrágja, uram.

Két fiú beszélget :
- Képzeld, a nővérem lovagolni jár, hogy lefogyjon.
- Na és? Van eredménye?
- Persze! A ló már húsz kilóval könnyebb.


Mondja, Jean, miért tesznek a ló alá homokot?
- Azért, hogy felálljon, uram!
- Jean, akkor hozzon nekem is két lapáttal!

Két veréb beszélget a lóversenypálya mellett.
- Miből él maga?
- Tudja, van itt egy szemfelszedő vállalkozásom.


Jean és az ura kinn vannak a lóversenyen.
- Jean, nem látom azt a lovat, amire rátettem az egész vagyonomat.
Jean:
- Nem is láthatja uram.
- Miért, Jean?
- Mert még a rajt előtt megdöglött.

- Miért nehéz lóvá tenni a kígyót?
- Mert lecsúszik róla a nyereg.

- Jean, volt az ügetőn?
- Igen uram!
- Feltette azt az ezrest a 8-as lóra?
- Igen uram!
- És mi történt?
- A zsoké levette a lóról és megköszönte!


Magányos így a nyeregben, amióta meghalt a ló.


A menyaszony kérleli a vőlegényét:
- Ha hozzád megyek, akkor ugye leszoksz a dohányzásról?
- Le én!
- És inni sem fogsz?
- Nem fogok.
- És lóversenyezni sem?
- Azt sem.
- És miről fogsz még lemondani?
- A házasságról.

Két skót beszélget:
- Képzeld a hadseregünkben elrendelték, hogy a lovas katonák csak az egyik lábukon hordjanak sarkantyút.
- Miért?
- Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a ló egyik oldalát, a másik oldal úgyis automatikusan elindul vele együtt.

 

Hogy hívják a varázsló lovát?
- ???
- Hát varázsló!

 


Egy cowboy csípőre tett kézzel áll meg az ivó előtt:
- Hé! - ordítja. - Ki kötötte el a lovamat? Ha öt percen belül nem kerül elő, olyat teszek, amilyent még soha...
- Na, és mit?
- Gyalog indulok haza.

 


- Nézd, ezt a lovat tegnap vettem a lóvásáron. Mit gondolsz, szerinted
versenyezhetek vele?
- Hogyne, amilyen gebe, még le is győzheted.

 

A székely ember megy a lovas kocsin. Egyszer csak magállnak a lovak.
Mondja a székely:
- Gyí! - A lovak nem mozdulnak. Mondja még egyszer:
- Gyí! - A lovak most sem mennek. Megpróbálja utoljára:
- Gyí! - A lovak még mindig nem mozdulnak. Leszáll megnézni, mi a baj.
Hát látja, hogy a lovak előtt egy hatalmas szakadék van. Visszaül a
bakra és azt mondja:
- Akkor módosítok. Hó!

 

- Öregem, fantasztikus számot láttam tegnap a cirkuszban. Képzeld,
egy kutya lovaglás közben ide-oda bukfencezett a ló hátán, azután a
hasa alá is becsúszott, majd a nyakába kapaszkodva visszamászott...
- Az mind semmi! Én ezt már az első nap megcsináltam, amikor lovagolni
tanultam!

 

Megy a ló az erdőben, megállítja a farkas.
- Na, most megeszlek.
- Most az egyszer ne bánts koma, fontos üzenetet viszek.
- Na de hol az üzenet?
- Ide írták a hátsó patámra - emeli fel a ló a lábát.
Odahajol a farkas, hogy megnézze, ekkor a ló irgalmatlanul fejbe rúgja.
Jó idő múlva magához tér a farkas, vakarja a fejét.
- Mit játszom itt az eszemet, mikor nem is tudok olvasni?!?

A nyuszika bemegy a kocsmába és elkiáltja magát:
- Ki festette a lovamat pirosra?
Feláll a farkas:
- Én! Miért, van valami gond?
- Á, semmi! Csak azt akartam mondani, hogy megszáradt, lehet menni
lakkozni.


- Mit tartanak az indiánok a nyers lóbőrben?
- ???
- Lovat.

Hogy hívják azt a lovat, amelyik hason fekszik?
- ???
- Hasonló!

Az első napon Isten megteremtette a lovat.
A második napon Isten megteremtette az embert, hogy szolgálja a
lovat.
A harmadik napon Isten megteremtette az Föld többi állatát, hogy
kísértsék a lovat, amikor az ember a hátán ül.
A negyedik napon Isten megteremtette a nehéz munkát, hogy az ember
dolgozhasson és így eltarthassa a lovát.
Az ötödik napon Isten megteremtette a füvet, hogy a ló ehessen és az
ember dolgozhasson vele és takaríthasson...
A hatodik napon Isten megteremtette az állatorvost, hogy a ló
egészséges legyen, az ember pedig szegény.
A hetedik napon Isten megpihent és azt mondta:
"Ez jó. Így az ember majd alázatot tanul, és egész életében azon
igyekszik majd, hogy kielégítse lova igényeit."


- Mit tettek az ősmagyarok a nyereg alá?
- ???
- Lovat.

A parasztbácsi hosszan alkudozik a lókupeccel egy deres kancára.
Végre megköttetik az üzlet. Az öreg kezébe veszi a kantárszárat és
rácsap a ló farára. A ló megiramodik és egyenest nekimegy a
tűzoltószertár falának. A bácsi dühösen reklamál:
- Hiszen ez a ló vak!
A lókupec mosolyog:
- Nem vak, csak vakmerő!


Egyik paraszt a másiknak:
-Most vettem ezt a lovat. Szerinted versenyezhetek vele?
-Persze, sőt amilyen gebe, simám le is győzöd!

Három cowboy lovagol a kanyonban.
Joe aranyon, Bill ezüstön és Charles Bronson.


Két cowboy pókerezik az ivóban, és Jimmy folyton veszít.
Éjfél után felállnak, s Jimmy azt mondja a nyertesnek:
- Nem fizetek, mert csaltam.

A rendőr megállítja a székely parasztbácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A parasztbácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

A kismalac elindul új állatokat megismerni. Találkozik az öszvérrel.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
- Én vagyok az öszvér.
- Miért hívnak öszvérnek?
- Mert apám ló, anyám pedig szamár.
A kismalac továbbmegy, a bokorbol morgást hall.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
- Én vagyok a farkaskutya.
- Miért hívnak farkaskutyának?
- Mivel apám farkas, anyám meg kutya.
A kismalac tovább ballag, majd hirtelen zümmögést hall.
- Szia, én vagyok a kismalac, téged hogy hívnak?
- Én vagyok a lódarázs.
- ....Na elmész te a p...ba!!

- Mi lesz a páncélos lovagból, ha átmegy rajta az úthenger?
- Lemezlovas.

 

Az arizonai sivatagban nagy homokvihar důl.
Amikor včge, a farmer kijön a hŕzŕbňl, čs egy cowboy-kalapot lŕt a földön.
Odamegy, felemeli, čs lŕm ott a cowboy feje is alatta!
-Mindjŕrt hozok egy ŕsňt, čs kiŕslak!-mondja a farmer.
Mire a cowboy: -Inkŕbb markolňgčpet hozz Testvčr, a lovamon ülök!

Megy egy férfi egy hatalmas pusztán. Nagyon nagy a forróság ezért eléggé megszomjazik. Hirtelen meglát a távolban egy kutat. Nagyon megörül neki de mikor odaér nem lát benne vízet. Gondolja beledob pár kavicsot, hogy az majd megmutatja van-e víz benne. Beledobja de nem így se tudja megállapítani, így beledob egy maréknyi követ de így se sikerül neki. Mire meglát nem olyan messze egy hatalmas sziklát. Odamegy a sziklához elkezdi vonszolni a kúthoz. Nagy nehezen belelöki, mire villámsebességgel elhúz mellette egy ló és fejestugrik a kútba. Az emberünk nem tudja mire vélni a dolgot, csak néz nagyokat a látottakon, mire odamegy hozzá egy paraszt bácsi és megkérdezi:
-Nem láttad fiam a lovamat?
-Dehogynem! Most ugrott bele a kútba!
-Az nem lehet hisz egy bazi nagy sziklához kötöttem ki!!


Nagylány az apjának: - képzeld, apu, szerelmes vagyok egy lóba!
Apuka: - és az a ló csődör?
- ugyan papa! csak nem gondolod hogy természetellenes hajlamaim vannak?

 

Két atyafi kapatosan tántorog a hosszú dülőúton hazafelé, amikor pillantásuk az előttük baktató lovas szekérre esik.
- De irigylem én ezeket a lovakat, komám -sóhajt az egyik.
- Ugyan miért?
- Mert négykézláb mehetnek haza.


A csődör és a kanca megy ki az istállóból.A csődör udvariasan előreengedi a kancát:
- Menj csak előre,én majd fedezlek.


A székely elutazik két hétre Budapestre és a fiára bízza a házat meg a gazdaságot.
Mikor visszatér, a fia már várja is az állomáson. Fölszáll az öreg a szekérre a fia mellé, majd elindulnak hazafelé.
Egy idő után megkérdi az öreg:
- Na fiam, történt-e valami azóta, hogy elmentem hazulról?
- Semmi idesapám, semmi különös.
- De csak történt már valami két hét alatt ? - erősködik az öreg.
- Semmi idesapám, csak a villa nyele tört el - így a fiú.
- Hát az meg hogyan történt? - kérdi a székely.
- Az bizony úgy, hogy éppen vittem a Bodri kutyát beledobni az árokba mert megdöglött szeginy, oszt nehiz volt és megreccsent a villa nyele - mondja a legényke.
- Oszt mitől döglött meg szeginy ? - kérdi az öreg.
- Hát eltaposták a lovak amikor kitörtek az égő istállóból! - válaszol a fiú.
Erre már izgatott lett az öreg és azt kérdezi:
- Mi az Isten, leégett az istálló??
- Le biz az mert a szél átvitte a lángokat a házrúl!
- A hétszentségit - ordít az öreg - mán a ház is leégett??
Válaszol nagy rettegve a fiú:
- Mindennek az a rohadt macska az oka, mert földöntötte az égő gyertyát nagyanyánk ravatalánál!


Hajnalka a lovasiskolában gyakorol. Az edző figyeli, hogyan ugorja át az akadályokat. Az egyiknél hajnalka leesik a lóról, de a ló átugorja az akadályt Hajnalka nélkül.
- Remek Hajnalka! Csak legközelebb a lovat is vigye magával!

A rendőr megállít a sööötétben az úton poroszkáló lovas kocsit.
- Miért nincs a szekéren lámpa?
- Minek? Hiszen vak a ló!

 

Szóval maguk azok?! És mind lovagolni szeretne? No, majd teszünk róla. Maguk egy óráért 120 Ft-ot fizetnek. A ló ingyen csinálja (max. szórakozásból), de ahogy magukat elnézem, rosszabbul jár.
Lovat láttak már? Olyat még nem ettek? Nem baj... Mutatok én egyet. Az ott, amelyik alul van...helyesbítek, felül... Tehát a ló. Mint látják két vége van, amit egy kis zenei hallással könnyű megkülönböztetni egymástól. Ugyanis elöl böfög, hátul pedig..., ...hátul pedig a farka van. De ezt lovaglás közben nem láthatják. Ha mégis, akkor maguknak már régen rossz. Gondolom, a fejét minden biológiai előképzettség nélkül is felismerik. Ott elöl, a száján bemegy a lóhere,... nem, nem homoszexuális...a másik végén pedig kijön a ... még jó, hogy nem narancs. A szeme a fej elülső részén található, ezért előre jobban lát. Amelyik minden irányban egyformán lát, az a vak ló. Az a két hegyes a tetején nem irányjelző, hanem a fülei. Ez egyrészt arra való, hogy hallja amit mondok neki, másrészt maguknak van mibe kapaszkodni veszély esetén. Egyébként ez egy farmotoros állat. Hátul van két lába, ezekkel fut, elöl is van kettő, ezekkel fékez. Mind a négy láb patában végződik. Így lehet megkülönböztetni az asztaltól. Mint látják mindegyik patájára patkót szereltünk. Ez azért fontos, hogy ha valakit megrúgna, az ne tudjon reklamálni. Látják rajta a nyerget? Őseink alatta puhították a húst. Mi fölötte szoktuk, mint azt a hátsó felükön tapasztalni fogják.
No most, ha maguk láttak olyan nyerget, ami alól csak a fej meg a lábak látszottak ki, akkor az nem ló, hanem teknősbéka volt. Bírtak követni? Jó. Akkor kérem az elsőt...
Már ne haragudjon, hogy megkérdezem, de magának tényleg így áll a lába? Hogy a kedves nagymamájától örökölte? Lehetetlen! Már rég kihalt volna a családjuk, ha neki is ilyen közel álltak volna egymáshoz a térdei...
Gondolja, hogy közé fér majd a ló?! Talán akkor üljön fe! Nem, ne elölről, mert ott harap. Ugye mondtam... Ne hátulról mert ott meg rúg. Jobbra a kis épületben van az orvos, oda vigyék! Köszönöm. Kár érte, ilyen fiatalon, nősülés előtt...
Ki a következő? Ha adhatok egy tanácsot, oldalról próbálkozzon. Na még egyszer !!... Most egy kicsit pihenjen amíg én kiröhögöm magam. Segítsen neki! Emelje a lábát! Nem a magáét ! Nem a lóét !!!! A társáét !!..!!! Úgy! Most lendítse föl! Talán ennyire nem kellett volna.
Mi az, maga baloldali? Na végre... Hé, ha maga rugdossa ki a társa fogait, akkor az állatokat miért tartjuk? Most dugja bele a lábát a kengyelbe, ne olyan mélyen, mert feltöri a térdét. Látja azt a szíjat? Az a fék, de itt kantárnak hívják. Ha meghúzza a ló lassít, ha megrántja, a ló megáll. Ha nagyon erősen megrántja, a ló hanyat fog esni, és magának lapjával nagymértékben megnő a légellenállása.
Így nem lesz jó. Egyikük száljon le. Vagy maga vagy a majré. Igaza van. A csúcson kell abbahagyni.
Mi az? Maga már fel is ült? Mit lát? A ló farát? Talán tolatni akar? Forduljon meg! Na végre! Figyeljen! Ha azt mondom: ügetés, a ló ügetni fog. Maga csak kapaszkodjon! Ha azt mondom: vágta, hunyja be a szemét, majd ha a ló visszafelé jön, megint felülhet, ha lesz kedve hozzá.
Nem tudna kicsit lazábban ülni? Ahogy így elnézem, a merevgörcs magánál volt ipari tanuló. Aztán még egy-két ilyet pattan a nyeregben, és azt, hogy maga férfi, két t-vel fogják írni. Igen, az a múlt ido jele...
Csukja be a száját! Megállunk. Most kiköpheti, amit a nyelvéből leharapott. Tisztelem a tudományos érdeklődését, de tudtommal a talajmintát nem harapással szokták venni. Hé, hova megy? Különben ahogy látom, maga most egy hétig nem nagyon akar ülősztrájkot kezdeni...
Ön következik, hölgyem. Ne remegjen annyira mert agyrázkódást kap a ló. Üljön nyugodtan! Magának úgy sincs veszetnivalója... Elindulunk... Tisztában vagyok vele, hogy kinőtte már pubertáskori zavarait, de a térdével még most az egyszer szorítson erősen! Mint kislánykorában... Nem megy? Csak nem a szolgáltatóiparban dolgozik?
Látja azt a csoportot a korlát mellett? Azok nem lovagolni jöttek. Szórakozni...
Hát akkor ügessünk! Aha....ezt hívják kényszerleszállásnak. Elég alapos talajlazítást végzett. Csak nem a strucc a kedvenc madara? Hogy dobál a ló?! Majd máskor gyorsabban kimászik a vége alól. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyümölcsöző lesz a kapcsolatunk...
Van még valaki? Mi...? Maga meggondolta magát? Rendben, de a tandíjat nem adjuk vissza! Úgy nézem mára megvolnánk. Aztán, ha kedvük szottyan egy jót lovagolni, csak jöjjenek bátran. Szeretettel várjuk magukat, én is, meg ez a kedves ló is!!!


Egy napon azt mondja a lovász a főnökének:
- Ha elengedsz egy heti szabadságra akkor megnevettetem és megsiratom a lovadat!
A főnök beleegyezik, a lovász pedig elmegy a szabadságára. Egy hét múlva jön vissza a lovász, mondja a főnöke:
- Most, hogy már visszajöttél, nevettesd meg a lovamat!
Bemegy az istállóba a lovász, odasúg valamit a lónak, és a főnök látja, hogy a ló a földön fetreng a hasát fogja és majd megfullad a nevetésben.
Erre mondja a főnök a lovásznak:
- Nem tudom mit csináltál azzal a lóval, de ez a ló tényleg nevet. De most akkor sirattasd meg!
Megint bemegy az istállóba és mire kijön a lovász, látja, hogy a ló szívszakadóan sír.
Kérdezi a főnök:
- Áruld már el nekem, mit csináltál azzal a szegény lóval. Most már tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá.
- Hát, először is azt mondtam neki, hogy az én tököm nagyobb mint az övé. Aztán pedig megmutattam neki...


Három cimbora beszélget a kocsmában:
- Képzelkétek, szerintem a feleségem megcsal egy villanyszerelővel!
- Ugyan már, miből gondolod?
- A múltkor az ágy alatt találtam egy csípőfogót.
Mondja a másik:
- Az semmi, az én feleségem egy rendőrrel csal meg, mert egy gumibotot találtam az ágy alatt.
Erre a harmadik:
- Tudjátok, nekem az a gyanúm, hogy a feleségemnek viszonya van egy lóval.
- Na, ne viccelj már! Miből gondolod?
- A múltkor egy zsokét találtam az ágy alatt...

Két barátnő sétál a lóverseny pálya mellett:
- Te Joli, menjünk be és fogadjunk - mondja az egyik.
- Jó, de azt se tudom, hogy hogy kell - mondja a másik.
- Hányas bugyit hordasz? - kérdi az egyik.
- 2-est.
- Jó, én meg 3-ast. 2+3=5 tegyük meg az 5-ös lovat.
Befut az 5-ös ló, nyernek egy csomó pénzt.
- Próbáljuk meg megint, hányas melltartót viselsz?
- 3 -ast
- Én meg 4-est. 3+4=7 tegyük meg a 7-es lovat.
Megint nyertek. Otthon elmesélik.
- Na most megyünk mi - mondja az egyik férj. Kimennek a lovira, azt kérdezi az egyik:
- Komám te hányszor szoktad az asszonyt megdugni hetente?
- Én 4-szer.
- Én meg 5-ször 4+5=9 tegyük meg a 9-es lovat - mondja az egyik.
Megtették, de vesztettek mert befutott a 2-es ló. Erre azt mondja a másik:
- Látod komám ha te is az igazat mondod meg én is az igazat mondom, most nyertünk volna egy csomó pénzt.

 

Hogyan nyissuk ki a karám kapuját?


Arab telivér:
Kérj meg valaki mást,én épp a patáimat fényesítem,és még nem száradt meg rajtuk az olaj!

Belga melegvérű: Álljatok félre! Mindjártnekimegyek és kinyitom az orrommal!
Morgan: Csak nyugalom, nem kell aggodalmaskodni! Néhány mély lélegzetvétel, és egy szempillantás alatt megcsinálom!
Lipicai: Ugyanmár, minek kinyitni! Egyszerűen átrepülöm ezt a vackot!
Angol telivér: Csak meg kell várni a csengetést, akkor majd madától kitárul a kapu.
Póló póni: Hmm...Csak lenne nálam az ütőm! Néhány jól irányzott csapásnak biztos meglenne az eredménye.
Saddlebred: Majd én, majd én! Őőő, segítene valaki felrakni a patkóimat?
Fríz ló: Kinyitnám én, csak félek, hogy összeborzolódik tőle a sörényem.
Quarter ló: Talán ha a hátsómmal egy kicsit megpöccintem...Hoppá!
Vissza tudja állítani valaki a kerítést?
Musztáng: Mi a fene az a karám?


A farmer vesz egy kancát, hogy lóversenyen indítsa. Amikor kiviszi a farmjára, kiderül, a kanca éppen tüzel, így a farmer csődöre élénken érdeklődik iránta.
Mivel a gazda másnap már versenyre szeretné vinni a lovat, ezért állatorvoshoz fordul, hogy tegyen valamit, nehogy a kancának baja essék. Az orvos azt javasolja neki, hogy kössön egy ágytakarót a ló hátsó fele köré, így a csődör nem érzi a kanca szagát és békén hagyja.
A gazda megfogadja a tanácsot, és felköti az ágytakarót. Másnap reggel kimegy, hogy megnézze, használt-e a módszer, ám a kanca már nincs a helyén. Elkezdi követni a nyomokat, amelyek a szomszéd gazdasághoz vezetnek. Egy kisgyerek ácsorog a kapuban, a farmer megkérdi tőle:
- Kisfiú, nem láttál erre szaladni egy lovat, aminek egy ágytakaró volt a hátsó felére kötve?
- Nem, uram - feleli a gyerek. - Csak egy olyan ló szaladt erre nemrég, aminek egy zsebkendő lógott ki a fenekéből...


A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopózik be a lovak istállójába, és az egyik lovat megáldja. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri.
Következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dollárnyi nyereményt.
Következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20000 dollárral lesz gazdagabb. A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd, miután ismét kileste a pap áldásosztó tevékenységét, minden pénzét ráteszi a lóra. Azonban ezúttal a ló teljesen lemarad, majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét.
Emberünk felháborodva rohan a paphoz:
- Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!
A pap a fejét csóválja:
- Látod, fiam, ez a baj veletek, protestánsokkal. Nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...


Egy paraszt vett egy igáslovat. Gyönyörű állat volt! Igaz, jó sokat is fizetett érte. Ám egy hónap múlva a ló megbetegedett, lábra sem tudott állni.
A derék ember elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt mondta:
- Hát, a lovának egy vírusos megbetegedése van, 3 napig kell ezt a gyógyszert szednie. A harmadik napon eljövök, és ha nem javul az állapota, akkor le kell lőjük!
Az istállóban levő disznó meghallotta ezt a beszélgetést.
Az első nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra.
Odament erre a disznó a lóhoz, és így szólt:
- Gyerünk barátom! Kelj fel, állj lábra!
A második nap sem javult a ló állapota, nem hatott a medicina.
- Gyerünk barátom, kelj fel, mert ha nem, akkor meg fogsz halni! - figyelmeztette a disznó a lovat.
A harmadik napon is beadták a lónak a gyógyszert...de semmi! A ló állapota nem javult.
Az állatorvos megérkezett, ránézett a lóra és lemondóan így szólt:
- Sajnos nincs mit tenni, meg kell öljük a lovat, mert megfertőzheti az összes többit is.
Meghallotta ezt a disznó és lélekszakadva rohant a lóhoz:
- Hej, testvér! Megjött az állatorvos, véged van! Kelj fel most vagy soha, amíg nem késő!! Gyerünk!!
A ló horkantott egyet, feltápászkodott és elkezdett lépegetni, majd szaladni.
- Csoda történt! Ezt meg kell ünnepelnünk! - kiáltott boldogan a paraszt. - Csináljunk egy bulit, lakomázzunk! Levágjuk a disznót!


A székely elviszi a lovát az állatorvoshoz, mert túl lassúnak találja az állatot.
- Doktor úr! Adjon má valamit a lovamnak mert nagyon lassú.
Az állatorvos gondolkodóba esik majd bemegy a rendelőbe és kihoz egy fűzér csípős paprikát.
- Na Pista bátyám! Ha ezzel bekeni a lova hátulját, garantáltan gyorsabb lesz!
Hát a székely úgy is tesz, bekeni a lova farát, mire a ló elszalad, de fél perc múlva már nem is látni. Pista bácsi kétségbe esik, hogy fogja már utolérni a lovat, tanakodik egy kicsit, majd így szól:
- Doktor úr, nem kérhetnék-e én is abból a csodaszerből, hogy utókapjam a lovat?
- Dehogynem!
Hát bekenik a székely seggét is, mire az eszeveszett vágtába kezd, egy idő után kielőzi a lovat, és persze előbb ér haza. Azt mondja a feleségének aki a kapuban várja:
- Bözsi, mindjá gyün a ló is majd kösd be az istállóba, én még fordulok vagy kettőt!


Lovon ül Gazsi, mikor megállítja a rendőr:
- Te Gazsi, honnan van ez a ló?
- Kérem tisztelettel, ott feküdt a földön. Én csak ki akartam kerülni.
Megyek elölről: harap. Megyek hátulról: rúg. Gondoltam, majd kitolok vele és
átlépem. Már félig sikerült is, amikor hirtelen fölállt ez a dög.


Józsi bácsi zötyög a szekéren. Utána a kutyája baktat. Józsi bácsi az ostorral oda-oda csap a lova farára. Egyszer csak a ló megszólal:
- Te, Józsi! Ne üssél már azzal az ostorral, én is egy érző lény vagyok...
Józsi bácsi rémületében leugrik a szekérről, elkezd rohanni, utána a kutyája. Futnak majd egy órát, s leülnek pihenni. Ekkor megszólal a kutya:
- Hú, ba**meg, de megijedtem, mikor megszólalt a ló!

A farmon a ló belesüllyed egy mocsaras gödörbe.
Arra megy a tyúk. A ló kéri, hogy hozzon gyorsan segítséget.
A tyúk elszalad segítségért, de nincs otthon senki, így maga
beül a gazdája sportkocsijába, és azzal kihúzza a lovat.
A ló nagyon hálás, és megígéri, hogy jó tett helyében jót várjon
a tyúk.
Egyik nap, mit ad isten, a tyúk is elsüllyed egy gödörben, és
kiabál a lónak.
- Ló, légy szíves menj a sportkocsiért és húzzál ki innen..
- Nekem nincs szükségem ehhez kocsira. Odaállok, odatartom a
fütyimet, kapaszkodj bele és kihúzlak.
És tényleg kihúzza a tyúkot.
Mi ebből a tanulság?
Ha valakinek akkora van, mint egy lónak, nincs szüksége
sportkocsira ahhoz, hogy felszedjen egy tyúkot.

Két skót beszélget:
- Képzeld a hadseregünkben elrendelték, hogy a lovas katonák csak az egyik lábukon
hordjanak sarkantyút.
- Miért?
- Mert rájöttek, hogy ha a katona megsarkantyúzza a ló egyik oldalát, a másik oldal
úgyis autómatikusan elindul vele együtt.

A szőke nő elhatározta, hogy kipróbálja a lovaglást. Minden előzetes tudás és ismeret nélkül fel is ült a lóra, és elindult. A ló azonban szinte azonnal vágtázni kezdett, a nő alig bírt megmaradni rajta. A nő próbált a nyakába kapaszkodni, de lecsúszott róla. A helyzete egyre elkeserítőbb volt, a lába ugyanis beleakadt a kantárba, a teste azonban már a földön volt, így valahányszor a ló egy picit is megemelkedett, a nő beverte a fejét. Leszállni azonban nem tudott. Több sebből vérzett már, mikor végre megjelent az áruházi alkalmazott, és a lovat kihúzta a konnektorból...


Kiss és Nagy vitatkoznak az élet és a halál milétéről.
Mikor elérnek a lélekvándorláshoz, megegyeznek, hogy aki előbb eltávozik az élők közül, valami módon jelentkezni fog és beszámol tapasztalairól.
Röpke pár hónap múlva Nagynál cseng a telefon. Nagy felemeli a kagylót:
"Nagy beszél!"
"Itt Kiss!"
"Honnan beszélsz?"
"A másvilágról!"
"Na, milyen?"
"Remek! Óriási, kényelmes szobám van, ínyencfalatokkal látnak el és ami a legjobb, két-három klassz nővel vagyok minden nap!"
"A menyországban vagy?" - kérdi Nagy.
Mire Kiss:
"Dehogy! Csődör vagyok Bábolnán!"

 

Parasztbácsi megy szekérrel az országúton, nagyban iszogat valamit, mikor megállítja egy rendőr:
-Mit iszik bátyám?
mire a bácsi: harmatvizet fiam!
- Ugyan már nekem is adjon egy kicsit belőle! -majd ahogy belehörpint a rendőr az itókába ki is köpi!:
- Pffffuu, de hiszen ez lópisi!
mire a parasztbácsi:- Hát persze, gyí Harmat!

 

A vadász szöszi felesége elhatározza, hogy ő is vadászik ezentúl. A vadász vesz is neki egy puskát, töltényt, megtanítja lőni. Ahogy kell az ilyesmit.
Másnap a feleség elindul a portyára.
A vadász tisztes távolból, észrevétlenül követi, mert ki tudja mi történhet, mégiscsak az első próbálkozás.
Nemsokára lövést hall a vadász, szaporázza a lépteit, és meg is látja kis feleségét egy tisztás közepén: nagyon veszekedik egy emberrel.
Az ember ágál, de végül csak ennyit tud mondani: Jól van, rendben van kisasszony, magáé az őz - csak a nyerget szeretném levenni róla!!

 

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak.
A bácsi jól odasóz nekik:
Gyí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral:
Gyí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsika leszáll a bakról, eloremegy a
lovakhoz, és észreveszi, hogy közvetlen a lovak elott egy óriási szakadék
tátong. Erre visszamászik a bakra és így szól:
Helyesbítek: Hóóó!

 


A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopózik be a lovak istállójába, és megáldja az egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri. Következő héten a futam előtt elbújik az istállóban, a pap pedig jön, és megáldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dolláros nyereményt. A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20.000 dollárral lesz gazdagabb. A nagy sikeren felbuzdulva, a következő hétre mindenét eladja, majd - miután ismét kilesi a pap áldásosztó tevékenységet - minden pénzét ráteszi a lóra. Azonban ezúttal a ló teljesen lemarad, majd féltávnál összeesik, és kileheli a lelkét. Emberünk felháborodva rohan a paphoz:

- Atyám, miért tette ezt velem?! Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!
A pap a fejét csóválva válaszolja:
- Látod, fiam, ez a baj veletek, protestánsokkal, hogy nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől...

 

Turista bemegy a kovácsműhelybe, ahol a mester éppen lerak egy forró patkót hűlni. Mielőtt figyelmeztethetné a turistát, az felkapja a patkót, de nyomban le is teszi:
-Megégette magát? -kérdezi a kovács.
-Á, dehogy! Csak k*rva gyorsan meg tudok nézni egy patkót.

A rendőr találkozik a cigánnyal, aki éppen egy lovat vezet. A
rendőr megkérdezi:
- Te cigány! Honnan van ez a ló?
- Sakkon nyertem.
- Nem hiszem én azt.
- De bizony! Én léptem a lóval, a Gazsi meg ütötte a parasztot


Három rendőr beszélget. Aszongya az egyik:
- Képzeljétek, a feleségem megcsal egy teniszezővel!
- Hát ezt meg miből gondolod? - Kérdi a másik.
R1: - Teniszütőt találtam az ágy alatt.
R2: - Akkor az enyém egy golfozóval csal meg, mert az ágy alatt egy golfütő volt!
R3: - Húúú, banyeg, akkor az én feleségem engem egy lóval csal meg!
R1: - Miért, mi volt az ágy alatt?
R3: - Zsoké.

 


Cigány vezet maga mellett egy lovat. Jön a rendőr és kérdi:
-Te cigány, hol loptad azt a lovat?
-Nem loptam én, kérem alássan, csókolom kezsit-lábát, há mék az úton azt ott látok négy patkót...Há nem rajta vót ez a dög?!

 


Egy paraszt vett egy igáslovat. Gyönyörű állat volt! Igaz, jó sokat is
fizetett érte. Ám egy hónap múlva a ló megbetegedett, lábra sem tudott
állni.

A derék ember elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt mondta:
- Hát, a lovának egy vírusos megbetegedése van, 3 napig kell ezt a
gyógyszert szednie. A harmadik napon eljövök, és ha nem javul az állapota,
akkor le kell lőjük.
Az istállóban levő disznó meghallotta ezt a beszélgetést.
Az első nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra.
Odament erre a disznó a lóhoz, és így szólt:
- Gyerünk barátom! Kelj fel, állj lábra!
A második nap sem javult a ló állapota, nem hatott a medicina.
- Gyerünk barátom, kelj fel, mert ha nem, akkor meg fogsz halni! -
figyelmeztette a disznó a lovat.
A harmadik napon is beadták a lónak a gyógyszert...de semmi! A ló állapota
nem javult.
Az állatorvos megérkezett ránézett a lóra és lemondóan így szólt:
- Sajnos nincs mit tenni, meg kell öljük a lovat, mert megfertőzheti az
összes többit is.
Meghallotta ezt a disznó és lélekszakadva rohant a lóhoz:
- Hej, testvér! Megjött az állatorvos, véged van! Kelj fel most vagy soha,
amíg nem késő!! Gyerünk!!
A ló horkantott egyet, feltápászkodott és elkezdett lépegetni, majd
szaladni.
- Csoda történt! Ezt meg kell ünnepelnünk! - kiáltott boldogan a paraszt. -
Csináljunk egy bulit, lakomázzunk! Levágjuk a disznót!

 

- Mi áll meg hő hatására?
- ???
- A lovaskocsi. Hőőő!!!

Hajnalka a lovasiskolában gyakorol. Az edző figyeli, hogyan ugorja át az akadályokat. Az egyiknél hajnalka leesik a lóról, de a ló átugorja az akadályt Hajnalka nélkül.
- Remek Hajnalka! Csak legközelebb a lovat is vigye magával!

A rendőr megállít a sötétben az úton poroszkáló lovas kocsit.
- Miért nincs a szekéren lámpa?
- Minek? Hiszen vak a ló!

Egy paraszt néni hajtja a kocsiját, amikor megállítja a rendőr.
- Néni, gond van a lovaskocsival. Úgy látom, eltört a lámpa a kocsirúdon, ez nagyon veszélyes. Most nem büntetem meg, de ígérje meg, azonnal megcsináltatja!
- Persze, aranyom, hazamegyek aztán a férjem majd felrak egy újat!
- Ja, és néném, szegény lónak a hmm... micsodájára tekeredett az istráng. Ez így állatkínzás, majd ezt is csináltassa meg az urával.
Hazamegy a néni, és újságolja a férjének, hogy majdnem megbüntette a rendőr.
- Na, ezt a lámpát kicserélem két perc alatt - mondja a férje. - Mondott még valamit a biztos úr?
- Hát, nem egészen értettem, amit mondott, de szerinte valami gond van a dudával...

 

- Mi lesz az ólomkatonából, ha átmegy rajta az úthenger?
- Lemez lovas.


Három madár beszélget, kinek mi az álma. Mondja a sas:
- Én repülőgép szeretnék lenni, mert akkor gyorsabban és magasabban repülhetnék, mint most.
Mondja a sirály:
- Én hajó szeretnék lenni, mert nagyon szeretem a vizet, és így sokáig úszhatnék!
Végül a veréb:
- Én igazából labdaszedő szeretnék lenni egy lovaspóló meccsen...

 

A sárkány egy páncélos lovaggal találkozik, és magában káromkodik:A fenébe, már megint egy konzerv...

 

Tanyasi turizmus

Szőke idegenvezető a buszból kiszállva meglát egy fiatal négylábút futkározni a tanyaudvaron.
- Nahát, maguknak mekkora kutyájuk van!?
- A csikóra tetszik gondolni?

 


Pista bácsi sakkozik a lovával.A szomszéd Jani bácsi áthajol a kerítésen és csodálkozva nézi.Pár perc után megszólal:
-Te Pista, a te lovad már olyan okos, hogy tudsz vele sakkozni?
-Ez okos?Négy-kettőre vezetek...

A rendőr megállítja a székely parasztbácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A parasztbácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

 

Szent Péter, Szent Pál és Szent János fent unatkoznak a menyországban.
Éppen a lovakat nézik a karámba, mikor megszólal Szent Péter:
-Hé, miért nem rendezünk egy lovasversenyt a lovainkkal?
- Rendben, kérdezi Szent Pál, de ki ellen versenyezzünk?
- Hát hívjuk fel a Sátánt, hiszen itt nálunk vannak a legjobb és legkönnyebb lovak, amik világ és nemzeti kupákat is nyertek, náluk pedig a legrosszindulatúbb, legrosszabb lovak vannak. Így is tesznek, felhívják a Sátánt, meghívják őt és barátait a versenyre. A Sátán felnevet, és boldogan közli, hogy elmegy, de nem érti miért akarják, hogy nyilvánosan megszégyenítsék a szenteket.
- Hé, Sátán, hát elfelejted, hogy nálunk van az összes jó ló?
- És ti? Elfelejtitek, hogy nálunk van az összes bíró?

 

Pistike éjszaka biciklizik és megállítja a rendőr.
- Pistike, a Télapó hozta neked ezt a szép biciklit?
- Igen, Rendőr bácsi.
- No, akkor szólj a Télapónak, hogy tegyen rá lámpát is! Most az egyszer még nem büntetlek meg.
Pistike továbbindul, de még visszaszól a rendőrnek:
- És a Rend?r bácsi is a Télapótól kapta a lovat?
(Rendőr veszi a lapot és azt mondja:)
-Igen Pistike!
- No, akkor tessék megmondani a Télapónak, hogy a f...t alulra tegye, ne a hátára!

 

Két rendőr bekerül a lovasrendőrök közé, és megkapják a rájuk bízott hátasokat.
Viszont nagy probléma adódik, így szól az egyik:
-Te komám, és hogyan fogjuk megkülönböztetni őket?
-Hm. Vágjuk le az egyiknek a fülét, az lesz a tiéd.
Meg is teszik, ám másnap reggelre egyik lónak sincs füle.
-Hát mostmár hogy fogjuk őket megkülönböztetni?
-Hm. Vágjuk le az egyiknek a farkát, az lesz a tiéd.
Meg is teszik, de másnap reggelre egyiknek sincs farka.
-Na most mondj valami okosat, hogy különböztetjük meg őket?
-Hm. Mi lenne, ha tied lenne a fekete, enyém a fehér??

 

Kovács anyósát megrúgja a ló, és az öregasszony belehal a sérülésbe.
A temetésre nagyon sokan elmennek, még a környező falvakból is.
- Mennyi ember !
- csodálkozik Kovács barátja
- Ennyire szerették az anyósodat?
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni.

 

Az első napon Isten megteremtette a lovat
A második napon Isten megteremtette az embert, hogy szolgálja a lovat.
A harmadik napon Isten megteremtette az Föld többi állatát, hogy kísértsék a lovat amikor az ember a hátán ül.
A negyedik napon Isten megteremtette a nehéz munkát, hogy az ember dolgozhasson és így eltarthassa a lovát.
Az ötödik napon Isten megteremtette a füvet, hogy a ló ehessen és az ember dolgozhasson vele és takaríthasson...
A hatodik napon Isten megteremtette az állatorvost, hogy a ló egészséges legyen az ember pedig szegény.
A hetedik napon Isten megpihent és azt mondta:

 

Asztali nézet